อัพเดทกฏระเบียบ และนโยบาย สำหรับผู้ขายของ บนเว็บไซต์อีเบย์

Update นโยบายสำหรับช่วงกลางปี 2555

จุดประสงค์หลักของอีเบย์ในการอัพเดทนโยบายในช่วงกลางปี 2555 นี้คือการทำให้ผู้ซื้อสินค้าบนโลกออนไลน์ที่มีจำนวนเพิ่มมากขึ้นเข้ามาดูสินค้าของผู้ขาย และเพิ่มโอกาสในการแสดงรายการสินค้าของผู้ขายให้ผู้ซื้อเห็นสินค้าได้ง่ายขึ้น การอัพเดทในครั้งแรกของปี 2555นี้อาจมีหลายรายการที่ส่งผลกระทบต่อรายการสินค้าหรือมีสิ่งที่ผู้ขายต้องปรับเปลี่ยนทางอีเบย์จึงขอแจ้งให้ท่านทราบล่วงหน้าก่อนที่การปรับปรุงนโยบายเหล่านี้จะมีผลจริง

- เว็บไซต์ eBay.com (อีเบย์ประเทศ สหรัฐอเมริกา)