Thank you

ทางทีมงานได้รับข้อมูลการลงทะเบียนจองเข้าร่วมสัมมนาเรียบร้อยแล้ว

ทางทีมงานจะแจ้งรหัส Code เข้าร่วมงานให้ท่านทราบภายใน 24 ชั่วโมง

หากท่านไม่ได้รับ รหัส Code เข้าร่วมงานสัมมนา ภายใน 24 ชั่วโมง ท่านสามารถโทรแจ้งทางทีมงาน เพื่อขอรับรหัส Code สำหรับเข้าร่วมงานสัมมนาได้ที่เบอร์ 08-9104-3295 ขอบคุณครับ