งานอบรมสัมมนา สูงวัยรายได้ดี ด้วย อีคอมเมิร์ซ

ขอเชิญบุคคลทั่วไปที่มีอายุตั้งแต่ 50 ปีขึ้นไป ที่สนใจการขายของผ่านทางออนไลน์ หรืออยากมีรายได้เสริมจากการทำอีคอมเมิร์ซ เข้าร่วมงานสัมมนาฟรี “สูงวัย รายได้ดี ด้วยอีคอมเมิร์ซ” ที่จะช่วยเปิดมุมมองใหม่ๆ เกี่ยวกับการทำเงิน การสร้างรายได้จากโลกอินเตอร์เน็ต ไม่ว่าจะเป็น

  • การมีรายได้จากการขายสินค้าผ่านทางออนไลน์ (Internet)

  • การขายสินค้าไทยไปทั่วโลก

  • การขายสินค้าผ่านเฟสบุ๊ค

  • การมีรายได้จากคลิปวิดีโอในยูทูป

อายุเป็นเพียงตัวเลข เท่านั้น ผู้สูงอายุเองก็สามารถขายสินค้าผ่านทางออนไลน์ได้เช่นกัน ซึ่งในปัจจุบันมีผู้สูงอายุจำนวนมาก สามารถมีรายได้จากโลกอินเตอร์เน็ต ด้วยช่องทางที่กล่าวมาข้างต้น 

หัวข้อการสัมมนา

  • แนะนำความรู้พื้นฐานที่จำเป็นต้องมีในการทำอีคอมเมิร์ซ

  • แนะนำช่องทางสร้างรายได้จากการขายสินค้าไทยสู่ตลาดโลก

  • แนะนำการขายสินค้าในเฟสบุ๊ค

  • ตัวอย่างผู้สูงอายุที่ประสบความสำเร็จในการสร้างรายได้ทางออนไลน์

  • แนะนำการต่อยอด และคอร์สอบรมที่เกี่ยวข้อง

ลงทะเบียนจองที่นั่งและ รับรหัสเข้าร่วมอบรมงานสัมมนา โดยไม่มีค่าใช้จ่าย จำกัดเพียง 100 ท่านต่อรอบเท่านั้น

*ชื่อ (ภาษาไทย)

*นามสกุล (ภาษาไทย)

*เบอร์ติดต่อ (มือถือ)

*อีเมลของท่าน

เพศ

อายุ  ต่ำกว่า 30 ปี 30-40ปี 40-50ปี 50ปีขึ้นไป

อาชีพ  ธุรกิจส่วนตัว พนักงานบริษัท รับราชการ นักเรียน/นักศึกษา อื่นๆ

*รอบสัมมนาที่ต้องการเข้าฟัง

*สถานที่อบรมสัมมนา

ท่านทราบข่าวการสัมมนาจากที่ใด :

ทราบข่าวการสัมมนาจาก เว็ปไซต์

ชื่อผู้แนะนำ(ถ้ามี)

ความตั้งใจในการเข้าร่วมสัมมนาครั้งนี้เพื่อ
** หรือต้องการลงทะเบียนเข้าฟังมากกว่า 1 ท่าน สามารถเพิ่ม รายชื่อ-นามสกุล อีเมล์ และเบอร์มือถือ แต่ละท่านในช่องนี้ได้เลยครับ **

*** หากระบบ การลงทะเบียนค้าง ***

สามารถลงทะเบียนได้โดยคลิกที่ลิงค์นี้      

ลงทะเบียน

จองเข้าร่วมสัมมนา หรือ สอบถามเพิ่มเติม โทร 08-9104-3295

Line Id: Infinity_9freedom

email: ebaysmethai@gmail.com