พลพจน์ เธียรประดิษฐ์ ผู้ที่ได้รับรางวัลผู้ขายอีเบย์(ebay)ยอดเยี่ยมจากประเทศไทย

พลพจน์ เธียรประดิษฐ์

คุณ พลพจน์ เธียรประดิษฐ์
ผู้ขายระดับTop-rated Seller  และ Platinum PowerSeller
รางวัลผู้ขายยอดเยี่ยมในปี 2009
เริ่มเป็นสมาชิกอีเบย์เมื่อปี 2003
ประเทศ: ไทย
สินค้าหลัก: อัญมณียังไม่เข้าตัวเรือน

 

เรื่องราวของคุณ พลพจน์


• คุณพลพจน์เป็นนักธุรกิจขายอัญมณี ของครอบครัว คุณปู่และคุณพ่อของเขาเป็นเจ้าของร้านขายอัญมณีในจังหวัดจันทบุรี

• เมื่อคุณพลพจน์ได้ใช้งานอีเบย์ขณะที่กำลังศึกษาอยู่ที่เมืองเมลเบิร์น ประเทศออสเตรเลีย เขาทราบในทันทีว่าอีเบย์สามารถเป็นช่องทางใหม่ในการขยายธุรกิจอัญมณีของที่บ้าน

• เมื่อกลับมายังประเทศไทย คุณพลพจน์ได้ใช้อีเบย์สำหรับขยายธุรกิจขนาดเล็กของครอบครัวสู่สายตาชาวโลก ในช่วงเวลาข้ามคืน ธุรกิจอัญมณีของคุณพลพจน์ก็ปรากฏแก่สายตาของผู้ซื้อใหม่ๆ จำนวนมากจากทั่วโลก โดยเฉพาะจากผู้ซื้อจากประเทศสหรัฐอเมริกา

• ภายในระยะเวลาไม่กี่ปี ธุรกิจบนอีเบย์ของคุณพลพจน์เติบโตขึ้นอย่างรวดเร็วและในปี 2009 เขาได้รับรางวัลผู้ขายยอดเยี่ยมประเภท Outstanding Sales Award เนื่องจากเป็นผู้ขายที่มียอดขายสูงสุดในประเทศไทยโดย มี  ยอดขายกว่า 1 ล้านเหรียญสหรัฐในปีที่ผ่านมา

 

เคล็ดลับความสำเร็จ

• คุณพลพจน์ลงขายสินค้าโดยมีรายละเอียดถูกต้อง ครบถ้วนตรงตามความเป็นจริง และการถ่ายภาพสินค้าได้เหมือนจริงซึ่งก็เป็นปัจจัยหลักปัจจัยหนึ่งที่ทำให้ได้รับความเชื่อถือจากผู้ซื้อ

• สำหรับคุณพลพจน์ การเป็นผู้ขายที่น่าเชื่อถือ ทำให้มีลูกค้ากลับมาซื้อสินค้าจำนวนมากและกลุ่มผู้ซื้อนี้ก็เป็นผลดีต่อการทำธุรกิจในระยะยาว

อ้างอิงข้อมูลและรูปภาพจาก http://export.ebay.co.th/ และ www.ebay.com

No comments yet

Comments are closed