แผนที่จัดงานสัมมนา ศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์

ห้อง Meeting Room 2 ศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์

ติดกับรถไฟฟ้าใต้ดิน MRT สถานี ศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์