อัพเดทเรื่องการเปลี่ยนรหัสผ่านของผู้ขาย

2557-05-29 15_04_23-My eBay Summary(Update Pass)

อัพเดทเรื่องการเปลี่ยนรหัสผ่านของผู้ขาย

ในช่วงหลายวันที่ผ่านมา เราได้มีการติดต่อผู้ใช้อีเบย์เพื่อแจ้งเตือนให้เปลี่ยนรหัสผ่านในการเข้าใช้งานเพื่อความปลอดภัย หากคุณยังไม่ได้เปลี่ยนรหัสผ่าน เมื่อเข้าใช้งานอีเบย์ ระบบจะแจ้งเตือนให้เปลี่ยนก่อนจะทำธุรกรรมใดๆ ให้ลุล่วงได้ หากคุณได้เปลี่ยนรหัสผ่านไปแล้วตั้งแต่วันที่ 21 พฤษภาคมเป็นต้นมา ไม่จำเป็นต้องดำเนินการใดๆ เพิ่มเติม

ข้อมูลเพิ่มเติมสำหรับผู้ขายเกี่ยวกับการลงขายแบบ Auction ในช่วงเวลาดังกล่าว เราทราบดีว่าการเปลี่ยนรหัสผ่าน อาจทำให้ขั้นตอนการประมูลถูกขัดจังหวะ เพื่อให้มั่นใจว่าผู้ขายอีเบย์ ยังคงได้รับประโยชน์สูงสุด เราจึงมีมาตรการ ดังนี้

มีการคืนค่าธรรมเนียม Final Value Fee สำหรับรายการขายแบบประมูลที่จบลงตั้งแต่ 20.00 น. (ตามเวลาประเทศไทย) ในวันที่ 21 พฤษภาคม 2014 จนถึง 13.59 (ตามเวลาประเทศไทย) ในวันที่ 22 พฤษภาคม ผู้ขายจะเห็นยอดเงินนี้คืนกลับเข้าในใบแจ้งหนี้ประจำเดือนมิถุนายน

ผู้ขายสามารถจบการประมูลโดยไม่มีค่าปรับหรือบทลงโทษใดๆได้ในระหว่างช่วงเวลา 20.00 น. (ตามเวลาประเทศไทย) ของวันที่ 21 พฤษภาคม 2014 ถึงเวลา 13.59 น. (ตามเวลาประเทศไทย) ของวันที่ 1 มิถุนายน 2014 และจะได้รับค่าธรรมเนียมในการขายรายการสินค้าเหล่านี้คืนเข้าในใบแจ้งหนี้เดือนมิถุนายน

ผู้ขายยังสามารถยกเลิกรายการขายแบบประมูลที่มีการขายไปในช่วงเวลาตั้งแต่ 20.00น. (ตามเวลาประเทศไทย) ของวันที่ 21 พฤษภาคม 2014 ไปจนถึงเวลา 13.59 น. (ตามเวลาประเทศไทย) ของวันที่ 1 มิถุนายน หากผู้ซื้อชำระผ่าน PayPal เราจะดำเนินการร่วมกับ PayPal เพื่อให้แน่ใจได้ว่าผู้ซ์้อจะได้รับเงินคืนครบถ้วน

ค่าธรรมเนียม Final Value Fee และ Listing Fee จะถูกคืนเข้าไปในบัญชีผู้ขายและแสดงอยู่ในใบแจ้งหนี้ประจำเดือนมิถุนายน ข้อบกพร่อง (defect) หรือ Negative feedback ใดๆ ที่เกี่ยวข้องกับประเด็นนี้จะถูกลบออกไป การคุ้มครองนี้ คุ้มครองผู้ขายโดยอัตโนมัติ

นอกจากนั้น เราจะติดต่อกับผู้ที่ชนะการประมูล ในกรณีที่มีการยกเลิกการประมูลในช่วงเวลาดังกล่าว เพื่อให้มั่นใจว่าผู้ซื้อยังคงได้รับความพึงพอใจในการซื้อขายบนอีเบย์

โปรดมั่นใจได้ว่าคุณเป็นผู้ใช้งานที่มีความสำคัญสำหรับเรา ความปลอดภัยและความเชื่อถือของคุณ เป็นสิ่งที่เราให้ความสำคัญสูงสุด และต้องขออภัยอย่างสูงสำหรับความไม่สะดวกหรือข้อกังวลใดๆ ที่เกิดขึ้น เราจะดำเนินการทุกอย่างเพื่อให้มั่นใจได้ว่าธุรกรรมบนอีเบย์ของคุณจะได้รับคตวามปลอดภัยที่สุด ไม่ว่าจะมีการใช้งานผ่านอุปกรณ์ใดก็ตาม กรุณาอ่านข้อมูลอัพเดทล่าสุดได้ที่ info.ebayinc.com

อ้างอิงจาก http://export.ebay.co.th/sellinformation/news2011/3635.html

 

No comments yet

Comments are closed