เว็บไซต์ eBay.com (อีเบย์ประเทศ สหรัฐอเมริกา)

- ผู้ขายทุกรายสามารถลงรูปภาพได้ฟรี ตั้งแต่เดือนกรกฎาคมนี้ เป็นต้นไป ผู้ขายทุกรายสามารถลงรูปภาพได้ฟรีมากถึง 12 รูปต่อรายการขาย รวมทั้งฟีเจอร์ซูมและขยายรูปภาพได้ฟรีอีกด้วย (นโยบายนี้มีผลกับ อีเบย์สหรัฐ และ อีเบย์แคนาดา)

- สำหรับผู้ขายที่เป็น Top-rated seller ทางอีเบย์ให้รางวัลสำหรับรายการขายที่มีบริการส่งด่วนและมีนโยบายรับสินค้าคืน

ในเดือนมิถุนายน ทางอีเบย์จะทำการปรับปรุง eBay Top-rated seller เพื่อช่วยให้ผู้ขาย(ร้านค้า) สามารถแข่งขันได้ดีขึ้น (นโยบายนี้มีผลกับอีเบย์สหรัฐ)

สิทธิประโยชน์สำหรับรายการขายที่เข้าร่วมนโยบาย สำหรับผู้ขายที่เป็น Top-rated seller

- รายการขายจากผู้ขาย Top-rated seller ที่มีการระบุระยะเวลาในการบรรจุหีบห่อสินค้า ภายใน 1 วัน หลังจากได้รับการชำระเงินจากลูกค้าและมีนโยบายรับสินค้าคืนอย่างน้อย 14 วัน จะได้รับการจัดอันดับดีที่สุดในผลลัพธ์การค้นหาสินค้าในหน้าอีเบย์ และได้รับส่วนลดค่าธรรมเนียมเมื่อขายของได้ 20%
- ข้อเสนอพิเศษเพื่อช่วยให้คุณนำฟีเจอร์ใหม่ไปใช้ก่อนใคร: ตั้งแต่วันที่ 1 มีนาคม ถึงวันที่ 31 พฤษภาคม ผู้ขาย Top-rated seller จะได้รับส่วนลดพิเศษเพิ่มอีก 5% รวมเป็นส่วนลดค่าธรรมเนียมเมื่อขายของได้ 25% ในรายการขายที่เสนอระยะเวลาในการบรรจุหีบห่อ 1 วันและมีนโยบายรับสินค้าคืนอย่างน้อย 14 วัน

เงื่อนไขใหม่สำหรับผู้ขายที่มีสิทธิ์เป็น่ Top-rated seller:
- ถ้าต้องการได้รับสถานะ Top-rated seller ผู้ขายต้องอัพโหลดข้อมูลติดตามสถานะ(Tracking Number) หรือหมายเลขยืนยันการจัดส่งสินค้า (Delivery Confirmation) ขึ้นบนอีเบย์ภายในระยะเวลาบรรจุหีบห่อที่ผู้ขายได้กำหนดไว้ อย่างน้อย 90% ของรายการสินค้าที่ขายได้ทั้งหมด เริ่มอัพโหลดข้อมูลติดตามสถานะตั้งแต่วันที่ 1 พฤษภาคม (เวลาสหรัฐ) เพื่อทำให้ผู้ขายมีสิทธิ์ได้รับสถานะในการประเมินผลการดำเนินงานในวันที่ 20 เดือนกรกฎาคม (เวลาสหรัฐ)

- เงื่อนไขยอดขายรายปีสำหรับผู้ขาย Top-rated seller จะลดลงเหลือ US$1,000 ซึ่งมีผลกับผู้ขายสินค้าบนอีเบย์ทุกระดับปกป้องการให้บริการที่เป็นเลิศของคุณ

- ผู้ขายจะได้รับคะแนนเรื่องการสื่อสาร 5 ดาวโดยอัตโนมัติ: สำหรับรายการขายที่ผู้ขายเสนอระยะเวลาในการบรรจุหีบห่อในวันเดียวกัน หรือ 1 วัน อัพโหลดข้อมูลติดตามสถานะ (Tracking Number) ภายในสิ้นสุดวันทำการวันถัดไป และไม่มีการสื่อสารระหว่างผู้ขายกับผู้ซื้อ (นโยบายนี้มีผลกับ อีเบย์สหรัฐ/อังกฤษ/เยอรมัน)

- แต้มความเห็นจากสินค้าไม่ได้ชำระเงิน : แต้มความเห็นของผู้ซื้อที่ไม่ได้ชำระเงินสำหรับรายการขายนี้ จะถูกลบออกจากเรกคอร์ดของผู้ขายโดยอัตโนมัติ (นโยบายนี้มีผลกับ อีเบย์สหรัฐ/อังกฤษ/เยอรมัน)

- การคุ้มครองการขายไปต่างประเทศ: ผู้ซื้อในต่างประเทศจะได้รับการแจ้งเตือนความล่าช้าเรื่องศุลกากรและภาษีนำเข้าที่อาจเกิดขึ้น ผู้ขายสามารถขอให้ทางอีเบย์ลบ negative feedback ที่ผู้ซื้ออ้างอิงถึงศุลกากรได้ (นโยบายนี้มีผลกับ อีเบย์สหรัฐ/อังกฤษ)