ภาพรวมขั้นตอนการเริ่มต้นทำธุรกิจบน eBay

1. ลงทะเบียน email ส่วนตัว และยีนยันการใช้งานให้เรียบร้อย

2. เปิดบัญชีออมทรัพย์ ธนาคารกสิกรไทย 500 บาท    แจ้งพนักงานธนาคารขอสมัคร       K-cyber banking เพื่อทำธุรกรรมทางอินเตอร์เน็ท กรอกเอกสารให้ชัดเจนโดยเฉพาะ ที่อยู่ email ส่วนตัว  รอประมาณ 2 วัน จะได้ รหัส pin 1 มาทาง email ส่วนตัว

3. เข้า www.kasikornbank.com  เลือก  K-cyber Banking  ใส่ User Name (ใช้เลขบัญชึออมทรัพย์ 10 หลัก)และ Password (ใช้รหัส pin 1)  อ่านเงื่อนไขแล้ว ตกลงหลังจากนั้นเปลี่ยน User Name  และ Password เป็นของเรา จดใส่สมุดและจำไว้ให้ดี

4. ขอสมัคร K-Web Shopping Card ที่หน้าหลัก เลือกบัญชีเงินฝาก  นำโทรศัพท์มือถือมาด้วยเพื่อเปิด SMS/OTP ยืนย้นตัวเรา  เลือกวงเงิน 1,000 บาท  รอธนาคารตรวจสอบอีก 2-4 วัน

5. เข้า  K-Web Shopping Card เลือกดูรายละเอียดบัตร จดข้อมูล 5 บรรทัดแรก ( สำคัญมาก เช่น เลขบัตร 16 หลัก  CVV อีก 3 หลัก และวันหมดอายุของบัตร เป็นต้น) เพื่อสมัคร Paypal

6. สมัคร Paypal ใช้ email ส่วนตัว และกำหนด Password ของ Paypal กรอกข้อมูลตามจริง เลือกคำถามลับ 2 ข้อต้องไม่ซ้ำกัน  จดจำคำตอบห้ามหายหรือลืมเด็ดขาด  รออีก 4 วัน เพื่อให้ Paypal ทดลองโอนเงืน 70 บาทจาก K-Web Shopping Card เข้า Paypal. ยืนยัน email ส่วนตัวสำคัญมาก  หากข้ามขั้นตอนนี้ เงินจะหายไม่เข้าบัญชี และจำเป็นต้องเริ่มสมัครใหม่ตั้งแต่ต้น

7. การยืนยันการหักบัญชี K-Web Shopping Card ดูใน email ส่วนตัว จะได้เลขรหัสPaypal  4 หลัก มายืนยันบัตร K-Web Shopping Card ใน Paypal  เพื่อเปิดใช้บริการ

8. สมัคร ebay ที่ www.ebay.com ลงทะเบียนให้เรียบร้อย  จดและจำ User Name    Password และ คำถามลับ จดจำคำตอบห้ามหายหรือลืมเด็ดขาด

9. เชื่อมโยง ebay และ Paypal ก่อนทำการซื้อขายบน ebay.

10. เข้า ebay ซื้อสินค้าชิ้นแรก  จ่ายเงินด้วย Paypal  รออีก 7-14 วันสินค้ามา ค่อยให้feedback.

11. นำสินค้าที่จะขายมาฝีกการถ่ายรูปหรือสแกนภาพเพื่อขึ้นของใน ebay ชิ้นแรก จำเป็นต้องนำข้อมูล K-Web Shopping Card  มาด้วย และสมัคร www.photobucket.com  เพื่อเก็บภาพสินค้า และ copy ภาพไปลงรายละเอียดสินค้าใน ebay ฟรี  ปกติต้องเสียค่าขึ้นภาพที่ 2 เป็นต้นไป ภาพละ USD 0.15  ข้อพึงระวัง เจ้าหน้าที่ ebay  อาจโทรมาถามคุณ ไม่ต้องตกใจ ให้บอกชื่อจริงและ รอฟังคำถามให้ดี  หากไม่เข้าใจ บอกให้เขาพูดช้า ๆ ใหม่ (Slowly please). การขายสืนค้าด้วยการประมูลสินค้าปกติใช้เวลา 7 วัน

12. เมื่อขายสินค้าได้ ให้มาเรียนรู้วิธีเก็บข้อมูลลูกค้า การสื่อสารกับลูกค้า การห่อพัสดุย่อย ทางอากาศและ การให้ Feedback, DSR

13. การตั้งร้านค้าใน ebay การค้นหาสินค้าและการติดต่อผู้ผลิต เพื่อขายสินค้าทำกำไร

14. การหาสินค้า Dropships และการทำ Dropships.