รู้จัก อาจารย์ ไพรัช ศรีนครินทร์ (อ.โจ)

ประวัติวิทยากร  อาจารย์ ไพรัช ศรีนครินทร์ (อ.โจ)

คนไทยคนแรกที่สอบผ่านการสอนโดยอีเบย์ USA

ประวัติการศึกษา :

* สอบผ่านหลักสูตร eBay Education Specialist และได้รับใบรับรอง Certified เป็น Instructor จาก eBay USA

* ปริญญาโท สาขาบริการธุรกิจ สาขาบริหารธุรกิจระหว่างประเทศ (MBA) จาก University of Dallas ประเทศสหรัฐอเมริกา

* ปริญญาตรี สาขาวิชาบริหารธุรกิจระหว่างประเทศ คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

 

ประวัติการทำงาน :

* ปี 2549 ถึงปัจจุบัน Power Seller ระดับเหรียญทอง on ebay.com

* ปี 2548 – 2549: ตำรงตำแหน่ง Director ของ บริษัท Impact Exhibition Management บริหารจัดการ www.totalreservation.com

* ปี 2543 – 2548: ดำรงตำแหน่ง ผู้จัดการทั่วไป บริษัท Bio-Young (Thailand)

* ปี 2539 – 2543: ดำรงตำแหน่ง Operation Manager ของบริษัท Mister Minute (Thailand)

* ปี 2534 – 2539: ดำรงตำแหน่ง ผู้จัดการทั่วไป ของบริษัท Roi- Ed Plaza Department Store

* ปี 2529 – 2531: ดำรงตำแหน่ง Import Export Letter of Credit Teller ของธนาคารกสิกรไทย สำนักงานใหญ่

 

ผลงานที่โดดเด่นของ อาจารย์โจ :

* ผู้แต่งหนังสือ ถอดรหัสเงินล้าน อีเบย์ (ebay) หนังสือที่จะช่วยให้คุณทำเงินทั้งจากการเป็นผู้ซื้อและผู้ขายของใน eBay

* ผู้แต่งหนังสือรวยด้วย ebay ไม่ยาก

* เป็นนัก ขายของ eBay ระดับ Power Seller มียอดขายมากกว่า 3,000,000 บาท/เดือน

* เป็นผู้มีประสบการณ์และความเชี่ยวชาญในระดับบริหารด้านธุรกิจส่งออก และธุรกิจ Online

* เป็นวิทยากรถ่ายทอดความรู้ และสอนการทำธุรกิจบน  eBay ให้กับผู้ที่สนใจการ ขายสินค้า ใน ebay.com

 

วิทยากรรับเชิญตามสถาบัน มหาวิทยาลัยมากมาย เช่น มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์, มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ, มหาวิทยาลัยมหิดล, มหาวิทยาลัยราชภัฏต่างๆ เป็นต้น

 
Share